Sunday, July 11, 2021

 


ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಅನಾಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾಥರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.


ಅಂದಾಜು 25 ಮಿಲಿಯನ್ ರಷ್ಟು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
12 ಮಿಲಿಯನ್ ರಷ್ಟು ವಿಕಲತೆ, ಅಂಗವಿಕಲತೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ.

ಬನ್ನಿ , ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ , ಊಟ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಓದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾರ ಕರ್ತವ್ಯ.


0 comments:

Post a Comment